Streç Makinalarındaki Germe Sistemleri

Streç makinalarındaki germe sistemleri,

  1. Mekanik streç ön germe
  2. Manyetik streç frenli ön germe
  3. Tek motorlu streç ön germe
  4. Çift motorlu streç ön germe

olarak çeşitlere ayrılır. Palet streç sarma makinaları, streçleme sırasında, hem palet üzerinde istenilen tansiyonda gerginlik oluşturmak, hem de sarılan streci gerdirerek streç yüzeyini artırmayı hedefler. Ön germe ve baskı gerginliği farklı kavramlardır.

ongerdirme
Motorlu Öngerme
Mekanik Germe

Palet Streç Sarma Makinalarında Öngerme Nedir?

Streç makinelerinde öngerme ünitesinde yapılan, fiziksel ve otomasyon alt yapısına dayalı gerdirme işlemidir. Bu işlem tablalı yada akülü streç sarma makinelerindeki sarma geriliminden bağımsız olarak öngerme ünitesinde yapılmaktadır. Belirtilen ünitenin içerisinde dişli ve kaplanmış, kaplanmamış merdanelerden oluşan kompleks bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı sayesinde giren streçler belirli mekanik bir oran yada ayarlanabilir bir oranda gerdirilerek bu ünite içinde gerdirme işlemi tamamlanır. Ön gerdirme işlemi yükten kaynaklı yapılamaz. Yükten kaynaklı olursa ön gerdirme olmaz, bunun adı ancak baskı gerginliği olacaktır. Ön germe işlemi streç bobini ile başlar ön germe ünitesi çıkışında biter.

Palet Streç Sarma Makinelerinde Baskı Gerginliği Nedir?

Streç sarma makinelerinde paketlenecek palete strecin uyguladığı baskı miktarının belirlendiği kısımdır. Baskı miktarının palete sarılan strecin hızı kaynaklı bir yazılımla yapılaması yada sarım sırasında uygulanan gerilimi online takip ederek, gerekli otomasyonun yapılması ile mümkündür. Online kontrol ederek ayarlanan streç baskı gerginliğinde donanımsal olarak load cell kullanılmak zorunluluğu vardır. Ancak load cell teknolojisi çabuk arızalanıyor olmasından dolayı tercih sebebi değildir. Kullanılan metot tablalı modellerde tabla dönüş hızına , akülü modellerde ise paletin ölçülerine bağlı bir korelasyon ile sarma baskısını ayarlamaya dayanmaktadır. Sarma baskısı çok önemli bir opsiyondur. %100 ü dolu olmayan kutuların paketlenmesinde ve özellikle ağır olmayan yüklerin paletlenmesinde bu gerilimin ayarlanamaması ciddi sorunlara sebep olur.

1- Mekanik Streç Ön Germe Sistemleri​

Streç esnek yapısı ile paketleme sırasında köşe ve sivri kenarlar gibi yırtıcı etkenlere karşı direnç gösterir. Bu nedenle pek çok streç tipi %500 e kadar gerdirilebilir esneklik ve dayanıklılıkta imal edilmektedir. Bu esneklik opsiyonu kaliteyi ifade etmesinin yanında eski teknoloji makinalarda dezavantaj sebebidir. Ön gerdirme modülü olmayan mekanik olarak adlandırılan makinaların çalışma prensibi yükten kaynaklı gerdirme sistemine dayanmaktadır. Bu gerdirme tipinde streç bobininin dönmesi manuel olarak istenilen oranda zorlaştırılarak hem bir ön germe hem de istenilen gerilimde bir paketleme yapmak hedeflenir. Ancak bahsi geçen gerdirme ne kadar artırılırsa o düzeyde streç sarım  yüzeyi azalacaktır. Bu noktada azalan streç kalınlığı yanında azalan bir streç kaplama yüzeyi ile aslında hiçbir şekilde streç tasarruf edilemeyecektir. Tam tersine gerilimin düşürülmesi ile yüzey kaybı da minimize edilecektir. Yine tasarruf yoktur.

2- Manyetik Frenli Streç Ön Germe Sistemleri

Manyetik frenler araçlardaki eski balata sistemlerine benzer yapılardır. İstenilen oranda uygulanan voltaj karşılığı mıknatıslanma sonucu istenilen oranda ön germe yapılır. Tek motorlu sistemlere çok yakın bir mekaniğe sahip olan bu sistemlerdeki avantaj yatırım maliyetinin düşük olmasıdır. Bu sistemler periyodik aralıklarla bakım gerektirir ve yine belirli aralıklarla aşınma sonucu komple değiştirmek gerekir. Ancak yoğun fabrika ortamlarında bu cihazların doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle aslında öngerme yaptığını sandığınız bu sistem pek çok nedenle ön germe yapamadığı için ciddi israfa sebep olmaktadır.

3- Tek Motorlu Streç Ön Germe Sistemleri

Ön germe ünitesinde bulunan tek motorun sürdüğü mekanik bir ön germe ünitesidir. Motora bağlı dişli ve kayış sisteminin bağlı olduğu kaplanmış ve kaplanmamış merdanelerde her giren streç %300 gerdirilerek ön germe ünitesinden çıkacaktır. Bu ön germe oranı dişli sayılarına bağlı bir sistemi sürdüğü için değiştirilemez. Tabii ki mekanik olarak başka bir gerdirme oranında tasarım mümkündür, ancak otomatik olarak değiştirilebilir değildir. Çift motorlu ön germe sistemlerine göre uygun maliyetleri ile öne çıkanmaktadır. Bu sistemin sabit germe oranı dolayısıyla uzun süre stoklanmış ve bloklaşmış ya da düşük kalınlıkta dayanıksız streçlerle çalışma sansı yoktur. Her giren 10 cm lik streç sistem çıkışında 40 cm ye kadar gerilmektedir. Bu gerdirme oranı ile %50 nin üzerinde streç tasarrufu yapmak mümkündür.

4- Çift Motorlu Streç Ön Germe Sistemleri

Ön germe ünitelerinde en ileri opsiyon çift motorlu öngerme ünitesidir. %400 lük ön germe ile en yüksek tasarruf miktarı bu sistemdedir. Bu sistemin en önemli avantajı %200 le %500 aralığında ayarlanabilir ön germe yapabilmesidir. Bu ayarlanabilir ön germe sistemi uzun süre stoklanmış ve bloklaşmış ya da düşük kalınlıkta dayanıksız streçlerle çalışmayı mümkün kılar. Örneğin 17 mikron el tipi streçlerde bu makinede çalışmak mümkündür. Çift motorlu sistemlerde tek motorlu sistemlerden %20 daha fazla streç tasarrufu yapmak mümkündür. Bu kalitede streçler %500 öngerme dayanımı ile hemen her üreticide bulunmaktadır.