KULLANIM KOŞULLARI

SON GÜNCELLEME: 17 MART 2020

1 Biz Odaksan Mühendislik Anonim Şirketi olarak bu internet sitesini (‘Site’) yönetmekteyiz.

2 Siteyi kullanım şekliniz bu Kullanım Koşullarına tabidir. Bu siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlaşılacaktır. Bu Kullanım Koşullarında zaman zaman değişiklikler yapacağız. Bu Kullanım Koşullarının değiştirilen sürümünü Sitede yayınlamak da dahil olmak üzere makul olan yöntemlerle sizi bu değişiklikler hakkında bilgilendirebiliriz. Yukarıdaki ‘SON GÜNCELLEME’ ifadesine bakarak bu Kullanım Koşullarını en son ne zaman değiştirdiğimizi görebilirsiniz. Siteyi değişikler yayınlandıktan sonra kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri de kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlaşılacaktır.

3 Başka bir kişi tarafından erişim sağlansa bile Siteye kendi internet bağlantınızı kullanarak yapacağınız tüm erişimlerden siz sorumlusunuz.

4 Bu Siteye ya da bu Sitenin bir kısmına erişiminizi engelleme hakkımız saklıdır. Sitenin kısıtlı alanlarına erişim sağlanması üyeliğe veya diğer koşullara bağlanmış olabilir. Size bir kısıtlı alana erişim izni verirsek bu izni herhangi bir zamanda geri alabiliriz (bu Kullanım Koşullarından herhangi birisini ihlal ettiğiniz halde de aynı durum geçerlidir).

5 Sitenin her zaman erişime açık olduğundan emin olmak için makul çaba göstereceğiz. Yine de Site ya da Sitenin herhangi bir tekil fonksiyonu veya özelliğinin her zaman erişilebilir ve/veya hatasız olacağını garanti edemeyiz. Özellikle Sitede geliştirici iyileştirmeler veya gereli olan bakımı yaptığımız süre boyunca Siteye erişim mümkün olmayabilir.

6 Sitedeki erişime açık olan fikri mülkiyet hakları ve tüm metinler, fotoğraflar, videolar ve diğer içeriklerin sahibi biz ve bizim lisans verenlerimizdir. Önceden açık rızamız olmadan bu içeriklerin çıktılarını alamaz veya bu içerikleri kopyalayamazsınız.

7 Siteyi ‘olduğu gibi’ esaslı sağlamaktayız ve Sitede erişime açık olan içerikler üzerinde kaliteye, bütünlüğe ya da kesinliğe ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamaktayız. Kanunen mümkün olan en geniş kapsamda olacak şekilde:

7.1 Bu Kullanım Koşullarına kanunen uyarlanan tüm koşulları, güvenceleri ve diğer şartları; ve

7.2 Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak bu Kullanım Koşullarından ya da başka bir şekilde size karşı doğabilecek olan herhangi bir ve tüm sorumlulukları açıkça hariç tutarız. Yukarıdaki ifade tazmine ilişkin, direk ya da dolaylı hasarlar, veri, gelir ya da kar kaybı, mal kaybı veya hasarı ve üçüncü tarafların hak iddiaları da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türden hasara uygulanan geniş kapsamlı bir sorumluluğun sınırlandırılması ifadesidir. Yukarıdaki ifadeye karşın, bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey kanunen hariç tutulmayan veya sınırlandırılmayan hiçbir sorumluluğa istisna getirmemektedir veya sınırlandırmamaktadır. Özellikle, bu maddedeki hiçbir istisna ve kısıtlama yerel hukuk veya istisna edilemeyecek diğer kanuni haklar kapsamında tüketici olarak sizin sahip olduğunuz hiçbir hakkı kısıtlamamaktadır ve bizim veya çalışanlarımızın ya da acentalarımızın kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma durumunda size olan sorumluluğumuzu hiçbir şekilde istisna etmemektedir ve sınırlandırmamaktadır.

8 Size verilen Siteyi kullanma izni size özeldir ve transfer edilemez. Siteyi ticari amaçlarla kullanamazsınız. Siteyi kullanımınız bu Kullanım Koşullarında belirlenen davranış kuralları ile şartlandırılmıştır ve aşağıda sıralanan davranış ve tutumları gerçekleştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz:

8.1 Herhangi bir dolandırıcılık veya kanunsuz bir amaç için kullanmak;

8.2 Diğer kişilerin özel hayatlarının gizliliği ya da tanıtım hakkı ile sınırlı olmamak kaydıyla diğer kişileri karalamak, haklarını kötüye kullanmak, taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek ya da haklarını ihlal etmek;

8.3 Herhangi bir kişiyi ya da kurumu taklit etmek, bu Site ile bağlantılı olarak başka bir kişi ya da kurum ile olan birliğinizi hatalı olarak belirtmek veya yanlış tanıtmak; ya da verdiğiniz herhangi bir beyanı doğruladığımızı belirtmek veya ima etmek;

8.4 Sitenin işleyişini ya da sunucularını veya Siteyi erişilebilir kılan ağlarını bozmak veya bunlara müdahale etmek;

8.5 Bu Site ile bağlantılı olarak herhangi bir virüs, solucan, Truva atı ya da zararlı veya herhangi bir donanım, yazılım ya da ekipmanın işleyişine zarar veren veya vermeye çalışan veya bunların kullanımını gözetleyen diğer bir bilgisayar kodu bulaştırmak ya da bu kodları ulaşılabilir kılmak;

8.6 Sitenin bir kısmını veya kullanımını veya erişimini, bunlara etki edecek şekilde, herhangi bir ticari amaç için üretmek, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, tekrar satmak ya da istismar etmek;

8.7 Sitenin herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek ya da parçalara ayırmak. Eğer uyumlu bir program yaratmak için bu Sitenin bir kısmı üzerinde tersine mühendislik uygulamak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz şarttır. Kimliğinizin ve diğer bilgilerinizin doğrulanmasına bağlı olarak size arayüz verisi sağlayabiliriz;

8.8 Siteden herhangi bir telif hakkını, markayı ya da diğer mülkiyet haklarına ilişkin bildirimleri veya Siteden kaynaklanan materyalleri kaldırmak;

8.9 Bizim önceden yazılı ve açık rızamız olmaksızın Sitenin herhangi bir bölümünü frame ya da yansıtma yapmak;

8.10 Site içeriğini sistematik olarak indirmek suretiyle bir veri tabanı oluşturmak;

8.11 Bizim önceden yazılı ve açık rızamız olmaksızın manuel olarak veya otomatik bir araç kullanarak herhangi bir şekilde Site içeriğini almak ya da Sitenin dolaşımsal yapısını veya sunumunu çoğaltmak ya da bozmak. Yukarıdaki ifadeye karşın, biz Siteden sadece her bir operatörün kamuya açık çevrimiçi arama servisi ile bağlantılı olarak kamuya açık aranabilir ve benzeri endeksler yaratmak vasıtasıyla ve sadece gerekli olduğu ölçüde materyaller çoğaltmak amacıyla ve arama kurtarma uygulamalarını kullanmak için kamuya açık arama motorları operatörlerinin sınırlı iznini alırız. Genel olarak veya belirli durumlarda bu istisnaları geri alma hakkımız saklıdır.

9 Site diğer internet sitelerine veya çevrimiçi kaynaklara bağlantılar sağlayabilir. Üçüncül sitelerden veya kaynaklardan sorumlu değiliz ve bunları doğrulamıyoruz. Üçüncü taraf internet sitelerini ve kaynakları kullanmanız sizin kendi riskiniz kapsamındadır.

10 Aşağıdaki şartları sağladığınız takdirde bu Siteye bağlantı oluşturabilirsiniz;

10.1 Bağlantı adil, hukuka uygun ve aşağıdaki şekillerde sunulduysa;

10.1.1 Yanlış yönlendirici ya da bizim tarafımızdan mevcut olmayan herhangi bir birlik, onaylama veya doğrulama ortaya atmıyorsa; ya da

10.1.2 Bizim itibarımıza veya bağlı olduğumuz kuruluşlardan herhangi birine itibarına zarar vermiyorsa.

10.2 Bizim tarafımızdan bağlantının kaldırılması talep edildikten sonra ve bildirimde bulunulur bulunulmaz, hemen bağlantıyı kaldırma hakkınıza ve teknik ehliyetine sahipsiniz.

10.3 https://www.odaksan.com/ bağlantısı Sitenin ana sayfasına yönlendirir.

10.4 Bu bağlantı Sitenin veya Sitenin herhangi bir içeriğinin;

10.4.1 Başka bir internet sitesi tarafından bütünleşik ya da ‘çerçeveli’ olmasına; ya da

10.4.2 Bizim tarafımızdan aslen kastedilen yoldan farklı olarak görüntülenmesine sebep olmayacaktır. Herhangi bir zamanda Siteye olan herhangi bir bağlantıyı hemen kaldırmanızı talep etme hakkını saklı tutarız ve böyle bir bağlantıyı kaldırma talebimizle derhal uyumlu olarak hareket edeceğinizi kabul edersiniz.

11 Gizlilik Politikası & Çerez Politikasına göre sizin hakkınızda bilgi toplayabilir ve bu bilgileri kullanabiliriz. Bu politikaların bir kopyasını buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

12 Bu Kullanım Koşulları bizim tarafımızdan fesih edilene kadar yürürlüktedir. Biz herhangi bir zamanda veya herhangi bir sebeple Siteye erişiminizi veya Siteyi kullanımınızı sonlandırabiliriz. Eğer Siteye erişiminizi sonlandırırsak bize veya bağlı kuruluşlarımıza karşı söz konusu sonlandırma ile ilgili bir iddiada bulunma hakkınız bulunmayacaktır. Biz ve bağlı kuruluşlarımız Siteye erişiminizin sonlandırılmasından sorumlu değiliz.

13 18 yaşının altındaysanız veya;

13.1 18 yaşının altında olan; ya da

13.2 18 yaşının üstünde olan kişiler hakkında, bize kendileri hakkında bilgi gönderebileceğinize yönelik önceden yazılı izinlerini almadıysanız bize herhangi bir bilgi gönderemezsiniz.

14 ‘Hassas kişisel veri’ olarak sayılan bilgileri bize gönderemezsiniz. ‘Hassas kişisel veri’ sizin veya başka bir kişinin ırksal ya da etnik kökeni, politik düşünceleri, dini veya felsefi inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği veya genetik verileri ya da biyometrik verileri, sağlık, cinsel hayat ya da cinsel tercihlerini içeren bilgilerdir.

14.1 Böyle bir bilgiyi bizimle bir hata sebebiyle veya bilerek paylaştıysanız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesine göre bu bilginin bizim tarafımızdan işlenmesine onay verdiğiniz anlaşılacaktır.

15 Bu Kullanım Koşulları Türk yasaları uyarınca yürürlükte olacaktır ve Türk yasalarına göre yorumlanacaktır. Gaziantep, Türkiye mahkemeleri bu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olan veya bu Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir iddia ya da uyuşmazlık üzerinde münhasır yargı yetkisine sahiptir.