TÜBİTAK’IN 1507 –KOBİ Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı: TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelerin yani KOBİ’lerin ARGE(araştırma ve geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Destekleme Oranı:% 75
Proje Destek Bütçesi: 500.000 TL.
Alınabilecek Azami Hibe Miktarı:  500.000 TL’nin %75’i yani 375.000 TL’sini hibe olarak: verilmektedir.
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler 
Proje Başvuru Hakkı Sayısı: 5 ( Her bir şirket için )

 Bir sene içerisinde TÜBİTAK tarafından şirketlere verilen toplam AR-GE Proje desteğinin miktarı Türkiye genelinde ortalama 350 Milyon TL’dir.    

Şirketiniz için daha fazla gelir ve kar elde etmenin yolu daha nitelikli ve kaliteli ürün ve süreç geliştirmektir. Bu faaliyetler için gerekli finansmanı bu destek programıyla sağlanmaktadır. 

 
Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları: 
– Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)
– Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri 
– Malzeme giderleri; Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri
– Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri
– Bilgisayar ve Workstation giderleri
– Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD,  modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )
– Seyahat giderleri
– Teknik Danışmanlık hizmeti giderleri
– Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri 
– Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri
– Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları– Kavram Geliştirme (Araştırma) 
– Fizibilite Çalışmaları 
– Laboratuvar Çalışmaları 
– Tasarım Çalışmaları 
– Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları 
– Pilot tesisin kurulması 
– Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması 
– Ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, Ar-Ge kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir. 

Örnek Projeleri
Aşağıda ki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten faydalana bilirsiniz demektir. 
– Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek 
– Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
– Yeni ürün geliştirmek,
– Mevcut üretiminizde ve ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
– Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
– Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.


3 ADIMDA NASIL YARARLANILIR?

1.Adım – Proje Oluşturma: TÜBİTAK hibe desteklerinden yararlanmak için sadece teknik anlamda yenilik yapma düşüncenizin olması yeterlidir. Yeni süreç ve süreç iyileştirme çalışmaları da Ar-Ge kapsamına girmektedir. Burada yeni bir icat ve buluş söz konusu değildir. Bu aşamalarda proje geliştirme, proje fikrini TÜBİTAK’ın kabul edebileceği çerçeveye olgunlaştırma ve Ar-Ge Sistematiği kurgulama çalışmaları yaparız .Bu süreçleri TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE – HYB standartlarında bir bütün olarak yönetmekte ve uluslararası standartlarda projeler üretmekteyiz.

2.Adım – Proje Yazımı: Proje kurgusu ve Ar-Ge sistematiği uzman proje koordinatörlerimizce oluşturulur. Proje, uzman mühendislerimizce TÜBİTAK normlarına ve uluslararası OSLO ve FRASCATI kılavuzları standartlarına uygun bir rapor haline getirilir. 
 

3.Adım – TÜBİTAK Proje Başvurusu: Online sisteme girilen proje, internet üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir. Bu sayede, TÜBİTAK mevzuatına uygun projenin başvurusu yapılmış olur. Devlet kurumlarıyla kurulacak organizasyona ve süreçlere liderlik edilir. Hakem ziyaretlerinde ve hakem sunumlarında firmayla birlikte hareket edilir.

– Ar-Ge projenizi teknik mühendis kadromuzla olgunlaştırırız.
– Makale, patent, yayın gibi literatür araştırması yaparak projenizin Ar-Ge Sistematiğini kurgularız.
– İlgili kurumun kabul edebileceği mevzuat çerçevesinde projenizi hazırlarız.
– Projenizin yazımını ve varsa ilgili online sisteme aktarımını gerçekleştiririz.
– Projenizin ilgili kuruma sunulduktan sonra istenebilecek revizeleri yaparız.
– Hakem ziyareti ve denetleme kurulu öncesi proje sunumu ön hazırlık provasını yaparız.
– Proje, kabulünden sonra gerekli ara dönem raporlarını hazırlarız.
– Projenin sağlıklı yürütülebilmesi için, iş adımları, çıktılar, faturalar, ödemeler vb. konularda proaktif olarak müşterimizi yönlendir, TÜBİTAK danışmanlığı veririz.
– Proje başarıyla kapanana kadar danışmanlık hizmetimizi sürdürür; müşterimizin yanında oluruz.

– Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
– Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
– Kabülden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
– Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.


PLC EĞİTİM MERKEZİ

1.PLC ve HMI Panel Eğitim Seti

PLC ve Dokunmatik HMI Panel kulanımının temel eğitimlerinin verilebildiği ve röle, kontaktör, buton ve sensörler kullanılarak PLC Input-Output bağlantılarının uygulamalı olarak gösterilebildiği bir eğitim setidir.

2. Asenkron Motor Eğitim Seti

Piyasada yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürme teknikleri, hız kontrol cihazları, PLC ve dokunmatik panel kullanılarak yol verilmesi konularının uygulamalı olarak gösterildiği bir settir.

 3.  Sensör ve Sıcaklık Kontrol Eğitim Seti

Piyasada tekstil, gıda, paketleme, demir-çelik, sektörlerinde en yaygın olarak kullanılan sensörlerin kullanım ve bağlantı şekillerinin uygulamalı olarak gösterildiği bir settir.

Termostat, sıcaklık sensörleri ve SSR(Solid State Relay) kullanılarak gerçekleştirilecek ısıtma sistemleri konfigürasyonunun eğitimini içeren settir. ON-OFF, oransal(P) ve PID kontrol uygulamaları set üzerinde ayrıntılı olarak gösterilebilmektedir.

4. Trafik Lambası Otomasyonu Eğitim Seti

PLC ve dokunmatik HMI panel kullanarak 4’lü bir kavşak üzerinde farklı senaryolar uygulanarak trafik lambalarının otomasyonun sağlanabildiği bir eğitim setidir. 

5. Pnömatik – Encoder Pozisyon Kontrolü Eğitim Seti

Piyasada yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürme teknikleri, hız kontrol cihazları, PLC ve dokunmatik panel kullanılarak yol verilmesi konularının uygulamalı olarak gösterildiği bir settir.

6. Plc Mekatronik Eğitim Seti (Set-1)

PLC ve dokunmatik HMI panel kullanılarak üzerinde;

• Hız kontrol (Inverter)

• Asenkron Motor

• Redüktör

• Pnömatik Üniteler

• Konveyor Bant

• Sensörler

• Uyarı Lambaları

• Basınç Sensörü

bulunan mekatronik bir sistemin çeşitli senaryolarla uygulamalı olarak eğitimine imkan veren bir settir.

7. Plc Mekatronik Eğitim Seti (Set-2)PLC ve dokunmatik HMI panel kullanılarak üzerinde;
• Hız kontrol (Inverter)
• Asenkron Motor
• Redüktör
• Pnömatik Üniteler
• Konveyor Bant
• Sensörler
• Uyarı Lambaları
• Basınç ve Renk Sensörü

bulunan mekatronik bir sistemin çeşitli senaryolarla uygulamalı olarak eğitimine imkan veren bir settir.

8. Mekatronik Plc Eğitim Seti (Set 3)

PLC ve dokunmatik panel kullanılarak üzerinde,
• Inverter
• Asenkron Motor
• Step Motor
• Pnömatik Üniter
• Sensörler
• Load Cell
bulunan bir sistemin çeşitli senaryolarla uygulamalı eğitimine imkan veren bir eğitim setidir.

Yukarıda tanımlanan Uygulamalı Mekatronik Eğitim Setleri istenilen Inverter, PLC ve senaryo konfigürasyonlarına göre yapılandırılabilmektedir. Üniversiteler, Liseler ve tüm eğitim kurumları için anahtar teslim Mekatronik PLC laboratuvaru kurulum hizmeti firmamız tarafından verilmektedir. Eğitim setlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bize ulaşabilirsiniz.


PERİYODİK KONTROLLER

Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa,

yer değiştirebilen makineler için altı ayda bir defa

yetkili elektrik mühendisi tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Gerek Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin gerekse TSE yetkililerinin ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince sizden istedikleri muayene ve ölçümleri TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş kalibrasyon laboratuvarından kalibre edilmiş cihazlarımız ile EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) kayıtlı ve onaylı elektrik mühendisi uzmanımız tarafından gerçekleştirmekteyiz.

Topraklama Tesislerinde Ölçüm ;

Yeni Tesis Edilecek veya Mevcut Topraklama Tesislerinde Yapılacak Ölçmeler; Toprak Özdirencinin Ölçülmesi: Toprak yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “Dört Sonda Yöntemi” (örneğin,Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır.

Dokunma Gerilimlerinin Ölçülmesi ; Dokunma gerilimlerinin ölçülmesi için,akım-gerilim ölçme yöntemi kullanmak zorunludur.

Topraklama Tesislerinde Sahada Yapılan Muayeneler ve Belgelendirme:

Her topraklama tesisi, kullanıcı tarafından işletmeye alınmadan önce,montaj ve tesis aşamasında, gözle muayene edilmeli ve deneyden geçirilmelidir. Topraklama Raporunda ölçme işlemini yapan elektrik mühendisi (Adı,soyadı,ünvanı,Oda Kayıt no vb.) gösterilmelidir.Global topraklama sisteminin dışında her tesisin toprak direnci hesaplanmalı ve sistematik olarak ölçülmelidir.

Yıldırım Etkilerine Karşı Topraklama Önlemleri:

Yıldırımdan korunma için yüksek gerilim topraklama tesisi kullanılmalıdır. Bütün aşırı gerilim koruma düzenlerinin, toprağa boşalma yolunun direnç ve endüktansı olabildiğince küçük tutulmalıdır. Bu sebeple topraklama elektroduna bağlantı mümkün olduğu kadar düz, köşe yapmadan ve en kısa yoldan yapılmalıdır. Yapıların yıldırım etkilerine karşı koruma önlemleri için ilgili standartlara (TS 622,TS IEC 61024 ve TS IEC 60364-4-443 vb ) ve diğer ilgili mevzuatta ( Bayındırlık Bakanlığı Teknik İşler Şartnamesi Yıldırımlık tesisatı kısmı vb) belirtilen hususlara da uyulacaktır. Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınacak ek topraklama önlemleri için ilgili standartlarda ( Örneğin EN 60079-14 vb ), tüzük ve genelgelerde belirtilen hususlara uyulacaktır.

Yüksek Gerilim TesislerindeTopraklama Dirençleri

Yüksek Gerilim tesislerinde çeşitli topraklama dirençleri için tavsiye edilen değerler:

 • İşletme topraklaması RB < 2 ohm
 • Koruma topraklaması RA Koruma düzeneğine bağlı olarak
 • Dengelenmiş şebekelerde RA < 2 ohm
 • Trafo merkezlerinde, direklerde RA < 4 ohm
 • A.G. Ve Y.G. Bağlama tesisleri birleştirildiğinde RA      < 1 ohm
 • Parafudr topraklama direnci RA < 5 ohm

Topraklama sistemlerinde kontrol periyotları

 • Elektrik üretim, iletim, dağıtım tesisleri 2 yıl
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
 • Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1yıl     
 • Topraklama tesisleri ile ilgili diğer kontrollar 2 yıl
 • Sabit işletme elemanları 1 yıl
 • Yeri değişebilen işletme elemanları 6 ay
 • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz.

Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Topraklama direnci ölçümlerinde kullanılan cihazların kalibre edilmiş olması gerekir.
 • Kullanılan cihazlar iyi tanınmalı pil şarjı -kablo kopuğu gibi durumlar mutlaka kontrol edilmelidir.
 • Bazı cihazlarda kablolar üst üste geldiğinde oldukça farklı değerler ortaya çıkabilmektedir.Bu nedenle kablolar birbirine sarılmadan birbirini kesmeden elektrotlara ulaştırılmalıdır.
 • Ölçüm anında toprağın özellikleri dikkate alınmalıdır. (yağmurlu havalarda ölçüm yapılmamalıdır)
 • Ölçüm anında çıplak elle elektrotlara dokunmak tehlikelidir.
 • Paratoner topraklama ölçümlerinde paratoner irtibatı kesilerek kontrol klemensinden ölçüm yapılmalıldır.Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda ölçüm yapmak tehlikeli olabilir.
 • Ölçüm yapılan yer eğer fabrika ise topraklama sistemi mutlaka araştırılacaktır.Eğer TN sistemi uygulanıyorsa çevrim empedansı –      koruma iletken kesitleri projesinden kontrol edilecektir.
 • Cihazların gövdelerine bağlanan koruma iletkenlerinin panolara bağlantısı 5 uçlu priz ve fiş düzeni ile yapılması sağlanmalıdır.     
 • Koruma iletkenlerinin (TN sistemde )mutlaka Ana panodaki (trafo çıkışı) nötr barasına bağlı olduğu kontrol edilmelidir.
 • Hangi tip topraklama sistemi tasarlanırsa tasarlansın hayat akımlı (30 mA) kaçak akım koruma şalteri kullanılmalıdır.
 • Ölçüm yapılırken mümkün olduğu kadar elektrikler kesilmeli ve bu şekilde ölçüm yapılmalıdır.
 • Aynı binada tüm topraklamalar aynı topraklama barasına irtibatlandırılmalıdır.Aksi takdirde münferit ( her cihazı veya bilgisayarları) yapılan topraklamalarda cihaz gövdelerinde tehlikeli gerilimler oluşabilir.
 • Topraklama ölçümü yapılırken uygun toprak bulunamazsa, su boruları bu amaçla kullanılabilir.(Cihaz kataloglarında bu bağlantılar mevcuttur)
 • Direklerin topraklama ölçümlerinde direk ile olan irtibat sökülmemelidir. Çünkü direkte bir topraklama elemanı olarak görev yapmaktadır.